از شما دعوت میکنیم از غرفه صنایـع پروفیل سینا شرق

در سالن عطار نمایشگاه بین المللی مشهد دیدن فرمایید

همراه با رونمایی از محصولات جدید شرکت

(23 تا 26 خردادماه 1402)

The 24th International Exhibition of the Construction Industry (Architecture and Civil Engineering), Cooling and Heating Industries