… دفتر مرکزی …

address

خراسان رضوی، مشهد، بلوار فردوسی، ثمانه 1، پلاک 51

Phone

+98 513 766 1780-4 | تلفن بازرگانی

+98 513 766 1270-2 | تلفن اداری

+98 513 766 1276 | تلفن حسابداری

ایمیل

ایمیل | info@sinashargh.com

… دفتر کارخانه …

address

آدرس کارخانه | 35 کیلومتری جاده فریمان-مشهد، روبه روی ایستگاه راه آهن سنگ بست

Telegram icon - SinaShargh

تلگرام و واتس اپ

+98 915 565 0367

فکس | 985137662742+
کدپستی - سیناشرق

کدپستی | 93941-81971