• پروفیل های مثلثی، ذوزنقه، نیم دایره، بیضی بزرگ، بیضی تخت، بیضی کوچک، نیم بیضی و شش ضلعی همراه با جدول وزنی محصولات جدید شرکت صنایع پروفیل سینا شرق

Catalog of the company’s products

2023 version

sinashargh-catalogue-2023