SinaShargh - Profile photo
استاندارد ملی ایران

پروفیل‌های مربع و مستطیل (قوطی) با مقاطع بزرگتر که معروف به ستونی می باشند موارد استفاده متعددی در صنعت و ساختمان سازی دارند. این پروفیل‌ها که در مقاطع مربع و مستطیل ساخته می شوند در ساختن ستون و اسکلت فلزی ساختمان‌ها به کار می‌روند. از پروفیل‌های قوطی مربع و مستطیل در صنایع خودروسازی نیز استفاده می شود.

شما میتوانید جدول وزنی قوطی‌های مستطیل صنعتی و ساختمانی را در ادامه همین صفحه مشاهده نمایید: