SinaShargh -
استاندارد ملی ایران

پروفیل چهارچوب فرانسوی از جمله پروفیل هایی است که با دارا بودن زیبایی ظاهری و کیفیت بالا به طور گسترده در ساخت چهارچوب مورد استفاده قرار میگیرد.
پروفیل فولادی مقطعی از جنس فولاد است که به دو نوع باز یا بسته دسته بندی می شود. آنها شکل سطح مقطع متنوعی دارند اما ویژگی مشترک همه ی آنها این است که شکل سطح مقطع در تمام طول آن ها ثابت و بدون تغییر است.

همجنین پروفیلهای بسته دسته ای از پروفیل هاست که شکل سطح مقطع آن یک شکل هندسی مانند دایره یا مربع است. از نمونه های این پروفیل می توان قوطی و لوله را نام برد. اما شکل سطح مقطع پروفیل های باز از نظر هندسی باز است. مانند نبشی یا سپری. پروفیل چهارچوب فرانسوی نیز جزو پروفیل های باز دسته بندی می شود.

شما میتوانید جدول وزن پروفیل چهارچوب درب را در ادامه همین صفحه مشاهده نمایید.